Ανακοινώσεις

31/10/2018 - 1ο αίτημα πληρωμής - Οκτώβριος 2018

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ανακοίνωση για την υποβολή του πρώτου αίτηματος πληρωμής από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Σύφωνα με τα οριζόμενα στον οδηγό της δράσης, το αίτημα πληρωμής θα πρέπει να περιλμβάνει έναν εκκαθαριστικό - συγκεντρωτικό λογαριασμό, υπόδειγμα του οποίου θα βρείτε εδώ.

12/06/2018 - Οδηγός δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)»

Μπορείτε να δείτε τον οδηγό της δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)» εδώ.

12/06/2018 - Κοινή Υπουργική Απόφαση

Μπορείτε να δείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη δράση "Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)" εδώ.

04/06/2018 - Προδιαγραφές Διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα της δράσης (web services)

Μπορείτε να δείτε εδώ τις προδιαγραφές διασύνδεσης (web services) των πληροφοριακών συστημάτων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων με το πληροφοριακό σύστημα της δράσης.