Ανακοινώσεις

16/05/2019 - Παράταση υποβολής 2ου αιτήματος πληρωμής

Σας ενημερώνουμε ότι ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής του δεύτερου αιτήματος πληρωμής από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους έχει οριστεί η Παρασκευή 07-06-2019.

12/04/2019 - 2ο αίτημα πληρωμής - Απρίλιος 2019

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ανακοίνωση για την υποβολή του δεύτερου αίτηματος πληρωμής από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Σύφωνα με τα οριζόμενα στον οδηγό της δράσης, το αίτημα πληρωμής θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν εκκαθαριστικό - συγκεντρωτικό λογαριασμό, υπόδειγμα του οποίου θα βρείτε εδώ.

12/04/2019 - Επικαιροποίηση προδιαγραφών διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα της δράσης (web services)

Μπορείτε να δείτε εδώ την επικαιροποιημένη έκδοση των προδιαγραφών διασύνδεσης (web services) των πληροφοριακών συστημάτων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων με το πληροφοριακό σύστημα της δράσης.

13/03/2019 - Παράταση εξαργύρωσης κουπονιών SFBB

Η εξαργύρωση των κουπονιών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας (SuperFast BroadBand) παρατείνεται μέχρι και τις 31/3/2019.

Μπορείτε να βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση.

31/10/2018 - 1ο αίτημα πληρωμής - Οκτώβριος 2018

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ανακοίνωση για την υποβολή του πρώτου αίτηματος πληρωμής από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Σύφωνα με τα οριζόμενα στον οδηγό της δράσης, το αίτημα πληρωμής θα πρέπει να περιλμβάνει έναν εκκαθαριστικό - συγκεντρωτικό λογαριασμό, υπόδειγμα του οποίου θα βρείτε εδώ.

12/06/2018 - Οδηγός δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)»

Μπορείτε να δείτε τον οδηγό της δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)» εδώ.

12/06/2018 - Κοινή Υπουργική Απόφαση

Μπορείτε να δείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη δράση "Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)" εδώ.

04/06/2018 - Προδιαγραφές Διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα της δράσης (web services)

Μπορείτε να δείτε εδώ τις προδιαγραφές διασύνδεσης (web services) των πληροφοριακών συστημάτων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων με το πληροφοριακό σύστημα της δράσης.