Ανακοινώσεις

27/05/2024 - Αίτημα Πληρωμής Απριλίου 2024

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ανακοίνωση για την υποβολή του Αίτηματος πληρωμής Απριλίου 2024 από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους έως 16/09/2024.

25/01/2024 - Παράταση Αιτήματος Πληρωμής Οκτωβρίου 2023

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ανακοίνωση της παράτασης υποβολής Αιτήματος Πληρωμής από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους έως 29/2/2024.

24/10/2023 - Αίτημα Πληρωμής Οκτωβρίου 2023

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ανακοίνωση για την υποβολή του Αίτηματος πληρωμής Οκτωβρίου 2023 από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους έως 09/02/2024.

05/09/2023 - Παράταση Αιτήματος Πληρωμής Απριλίου 2023

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ανακοίνωση της παράτασης υποβολής Αιτήματος Πληρωμής από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους έως 31/01/2023.

01/08/2023 - Έγκριση πρακτικού για το υπ. αρ. πρωτ. 1866/1-11-2022 Αίτημα Πληρωμής Οκτωβρίου 2022

Μπορείτε να βρείτε εδώ την απόφαση για την Έγκριση πρακτικού για το υπ. αρ. πρωτ. 1866/1-11-2022 Αίτημα Πληρωμής Οκτωβρίου 2022

23/04/2023 - Αίτημα Πληρωμής Απριλίου 2023

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ανακοίνωση για την υποβολή του Αίτηματος πληρωμής Απριλίου 2023 από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους έως 08/09/2023.

04/04/2023 - Επικαιροποίηση προδιαγραφών διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα της δράσης (web services)

Μπορείτε να δείτε εδώ την επικαιροποιημένη έκδοση των προδιαγραφών διασύνδεσης (web services) των πληροφοριακών συστημάτων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων με το πληροφοριακό σύστημα της δράσης.

Προηγούμενες εκδόσεις

 

11/01/2023 - Παράταση Αιτήματος Πληρωμής Οκτωβρίου 2022

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ανακοίνωση της παράτασης υποβολής Αιτήματος Πληρωμής από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους έως 31/01/2023.

 

01/11/2022 - Αίτημα Πληρωμής Οκτωβρίου 2022

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ανακοίνωση για την υποβολή του Αίτηματος πληρωμής Οκτωβρίου 2022 από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους το οποίο παρατείνεται μέχρι 16/01/2023.

06/09/2022 - Νέα Τροποποίηση του Οδηγού Δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)

Μπορείτε να δείτε την τροποποίηση του οδηγού της δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)» εδώ.

13/07/2022 - Παράταση Αιτήματος Πληρωμής Απριλίου 2022

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ανακοίνωση της παράτασης υποβολής Αιτήματος Πληρωμής από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους έως 05/08/2022.

11/07/2022 - Νέα Τροποποίηση του Οδηγού Δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)

Μπορείτε να δείτε την τροποποίηση του οδηγού της δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)» εδώ.

01/07/2022 - Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Μπορείτε να δείτε την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη δράση "Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband) εδώ.

04/05/2022 - Αίτημα Πληρωμής Απρίλιου 2022

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ανακοίνωση για την υποβολή του Αίτηματος πληρωμής Απριλίου από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους το οποίο παρατείνεται μέχρι 15/07/2022.

30/03/2022 - Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Ενεργοποίησης κουπονιών της Δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)»

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης των Κουπονιών Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (SFBB_vouchers), μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2022 με την υπ'αριθμόν 477/30.03.2022 (ΑΔΑ:ΩΜΘΨ46ΜΠΥΓ-ΨΦΓ) απόφαση της ΕΥΔ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (πρώην ΕΥΔΕ ΤΠΕ).

 

08/02/2022 - Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Λόγω αναβάθμισης που θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17:00 έως και Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:00, η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών Taxisnet δεν θα είναι διαθέσιμη. Συνεπώς, κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, η υπηρεσία SFBB για δικαιούχους δεν θα λειτουργεί.

14/01/2022 - Νέα Τροποποίηση του Οδηγού Δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)

Μπορείτε να δείτε την τροποποίηση του οδηγού της δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)» εδώ.

14/01/2022 - Κοινή Υπουργική Απόφαση

Μπορείτε να δείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη δράση "Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)" εδώ

16/12/2021 - Παράταση Αιτήματος Πληρωμής Οκτωβρίου 2021

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ανακοίνωση της παράτασης υποβολής Αιτήματος Πληρωμής από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους έως 23/12/2021.

27/10/2021 - Αίτημα Πληρωμής Οκτωβρίου 2021

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ανακοίνωση για την υποβολή του Αίτηματος πληρωμής Οκτωβρίου από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους το οποίο παρατείνεται μέχρι 15/12/2021.

31/05/2021 - Παράταση Αιτήματος Πληρωμής Απριλίου 2021

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την ΥΑ που παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήματος πληρωμής Απριλίου 2021 έως τις 7/6/2021

17/05/2021 - Οδηγίες για το αίτημα πληρωμής Απριλίου 2021

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τις οδηγίες της Επιτροπής Πιστοποίησης που αφορούν την Εκκαθάριση του Αιτήματος Πληρωμής Απριλίου 2021.

27/04/2021 - Αίτημα Πληρωμής Απριλίου 2021

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ανακοίνωση για την υποβολή του Αίτηματος πληρωμής Απριλίου από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους το οποίο παρατείνεται μέχρι 31/5/2021.

23/04/2021 - Επικαιροποίηση προδιαγραφών διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα της δράσης (web services)

Μπορείτε να δείτε εδώ την επικαιροποιημένη έκδοση των προδιαγραφών διασύνδεσης (web services) των πληροφοριακών συστημάτων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων με το πληροφοριακό σύστημα της δράσης.

Προηγούμενες εκδόσεις

 

 

27/11/2020 - Τροποποίηση του Οδηγού Δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)

Μπορείτε να δείτε την τροποποίηση του οδηγού της δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)» εδώ.

13/11/2020 - Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 34/Φ.Α.12/11.02.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 34/Φ.Α.12/11.02.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη δράση "Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)" μπορείτε να βρείτε εδώ.

03/11/2020 - Αίτημα πληρωμής Οκτωβρίου - Παράταση έως 30/11/2020

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ανακοίνωση για την υποβολή του Αίτηματος πληρωμής από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για τον Οκτώβριο το οποίο παρατείνεται μέχρι 30/11/2020.

30/04/2020 - Αίτημα πληρωμής Απριλίου - Παράταση έως Μάιο

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ανακοίνωση για την υποβολή του Αίτηματος πληρωμής για τον Απρίλιο το οποίο παρατείνεται μέχρι 29/5/2020 από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

30/04/2020 - Απόφαση Έγκρισης Παραρτήματος ΙΙΙ

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την απόφαση για την έγκριση του Παραρτήματος ΙΙΙ που αφορά τους επιλέξιμους ΚΑΔ. Εδώ μπορείτε να βρείτε και τη σχετική λίστα.

30/03/2020 - Οδηγός δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)

Μπορείτε να δείτε τον οδηγό της δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)» εδώ.

03/03/2020 - Κοινή Υπουργική Απόφαση

Μπορείτε να δείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη δράση "Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)" εδώ.

04/12/2019 - Προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης 4/12/2019

Την Τετάρτη 4/12/2019 στο διάστημα 15:00 - 17:00, ενδεχομένως να παρατηρηθούν ολιγόλεπτες διακοπές στη λειτουργία των εφαρμογών,  λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση.

31/10/2019 - 3ο αίτημα πληρωμής - Παράταση για Νοέμβριο 2019

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ανακοίνωση για την παράταση υποβολής του τρίτου αίτηματος πληρωμής από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

08/07/2019 - Εργασίες συντήρησης πληροφοριακής υποδομής

Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης της υποδομής, η υπηρεσία ενδέχεται να παρουσιάζει προβλήματα συνδεσιμότητας τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 από τις 12:00 έως τις 14:00.
Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση.

07/06/2019 - Νέα παράταση υποβολής 2ου Αιτήματος Πληρωμής

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία υποβολής του δεύτερου αιτήματος πληρωμής από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους έως την Τετάρτη 12-06-2019.

16/05/2019 - Παράταση υποβολής 2ου Αιτήματος Πληρωμής

Σας ενημερώνουμε ότι ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής του δεύτερου αιτήματος πληρωμής από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους έχει οριστεί η Παρασκευή 07-06-2019.

12/04/2019 - 2ο αίτημα πληρωμής - Απρίλιος 2019

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ανακοίνωση για την υποβολή του δεύτερου αίτηματος πληρωμής από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Σύφωνα με τα οριζόμενα στον οδηγό της δράσης, το αίτημα πληρωμής θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν εκκαθαριστικό - συγκεντρωτικό λογαριασμό, υπόδειγμα του οποίου θα βρείτε εδώ.

12/04/2019 - Επικαιροποίηση προδιαγραφών διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα της δράσης (web services)

Μπορείτε να δείτε εδώ την επικαιροποιημένη έκδοση των προδιαγραφών διασύνδεσης (web services) των πληροφοριακών συστημάτων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων με το πληροφοριακό σύστημα της δράσης.

13/03/2019 - Παράταση εξαργύρωσης κουπονιών SFBB

Η εξαργύρωση των κουπονιών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας (SuperFast BroadBand) παρατείνεται μέχρι και τις 31/3/2020.

Μπορείτε να βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση.

31/10/2018 - 1ο αίτημα πληρωμής - Οκτώβριος 2018

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ανακοίνωση για την υποβολή του πρώτου αίτηματος πληρωμής από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Σύφωνα με τα οριζόμενα στον οδηγό της δράσης, το αίτημα πληρωμής θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν εκκαθαριστικό - συγκεντρωτικό λογαριασμό, υπόδειγμα του οποίου θα βρείτε εδώ.

12/06/2018 - Οδηγός δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)»

Μπορείτε να δείτε τον οδηγό της δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)» εδώ.

12/06/2018 - Κοινή Υπουργική Απόφαση

Μπορείτε να δείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη δράση "Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)" εδώ.

04/06/2018 - Προδιαγραφές Διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα της δράσης (web services)

Μπορείτε να δείτε εδώ τις προδιαγραφές διασύνδεσης (web services) των πληροφοριακών συστημάτων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων με το πληροφοριακό σύστημα της δράσης.