Υποδείγματα εγγράφων

Υπόδειγμα συγκεντρωτικής λίστας τιμολογίων

Μπορείτε να βρείτε το υπόδειγμα της συγκεντρωτικής λίστας τιμολογίων που θα πρέπει να συνοδεύει κάθε αίτημα πληρωμής εδώ.

Υπόδειγμα εκκαθαριστικού - συγκεντρωτικού λογαριασμού

Μπορείτε να βρείτε το υπόδειγμα του εκκαθαριστικού - συγκεντρωτικού λογαριασμού που θα πρέπει να συνοδεύει κάθε αίτημα πληρωμής εδώ.